Läs senare

Ta ut kursen med stöd av en e-strategi

Digitala verktyg är en del av vardagen. Men hänger förskolan och skolan med? Ett sätt för skolledare att driva utvecklingen är att ta fram en e-strategi.

16 Aug 2011

Bild Mostphotos
NY SERIE: Digitalt ledarskap Lärplattformar, bokbloggar, wikisar, sms-tjänster, e-tjänster och paddagogik. På kort tid har digitala verktyg blivit en ofrånkomlig del av vardagen såväl i som utanför skolan och förskolan. Det är en utveckling som accelererar och ställer nya krav på lärare, föräldrar, politiker, elever och skolledare.EU har till exempel lyft fram digital kompetens som en grundläggande färdighet, och sedan flera år pågår en diskussion om att ta fram en digital agenda för skolan i Sverige – något som nu kanske blir verklighet.

På Skolinspektionen ska man i höst för första gången granska om skolledare har en plan för att integrera IT i lärandet. Det behöver inte finnas något skriftligt dokument, men väl en tanke och ett lärande som tar stöd av IT. Granskningen görs när inspektörerna undersöker undervisningen i olika ämnen som religion och idrott. Man vill nämligen inte skilja IT från det övriga lärandet på skolan. Dit har vi kommit i dag: digitala verktyg ses som en del av lärandet.

Eller de borde i alla fall vara det. För verkligheten är minst sagt brokig, något man länge har konstaterat och brukar sammanfatta som ”den digitala klyftan”. På vissa skolor har alla elever var sin dator, på andra har inte ens alla lärare en dator och svarar knappt på mejl. På samma sätt har vissa förskolor tillgång till datorer och e-tjänster, medan andra inte har det.

Om man vill se det från den ljusa sidan: i och med att kommuner och skolor har kommit olika långt kan de som vill komma ikapp få många fördelar. Den som surfar ut på google och söker på ”e-strategi för skolan” får snabbt flera träffar och kan låna friskt av det som bjuds. Dessa strategier som gäller för kommuner kompletteras ofta med handlingsplaner för varje skola, skriven av rektor och lärare.

Nacka kommun antog till exempel sin e-strategi 2008. I den beskriver man vilka mål man vill nå, samt vem som ansvarar för vad. En del av strategin handlar om ekonomi och vilka kostnader skolledare behöver ta med i beräkningen om man vill satsa på en-till-en. Strategin gör med andra ord arbetet med att integrera IT i lärandet synligt och tydligt. Det är också ett stöd för skolledare eftersom den blir något att samlas kring och diskutera.

Inger Lison är e-utvecklare och biträdande rektor i Nacka. Hon tycker att e-strategin har varit ett bra stöd som gjort att de kommit vidare i arbetet. De har gått från att fokusera på tekniken, till ett större fokus på elevers lärande.

Kanske kommer det inte att behövas en e-strategi framöver när tillgången till datorer är god och tekniken fungerar, säger hon. IKT är ju redan på väg att bli en integrerad del av skolans vision och värdegrund.

– Vi kan fokusera mer på pedagogiken i dag, hur man kan använda tekniken för att eleverna ska nå målen och få bästa möjliga stöd i lärandet.

Integrera IT i lärandet

  • En e-strategi är ett stöd för skolledare. Uppfinn inte hjulet på nytt. Låna och stjäl andras goda idéer! Googla ”e-strategi för skolan”, läs och diskutera. Kontakta kollegor på skolor och förskolor som kommit längre.
  • Fånga upp lärare som intresserar sig för IT och skapa en arbetsgrupp med dem. Ge dem stort utrymme men kom ihåg att du måste leda arbetet. Det krävs för legitimiteten.
  • Involvera alla i en diskussion om mål och visioner när det gäller IT, för det är i klassrummen och barngrupperna som förändringarna ska ske.
  • Se över resursfördelningen. Vilka satsningar vill ni göra? Vad kommer de att kosta? Kan man driva en linje för en extra pott för en IT-satsning?
  • Avsätt tid för kunskapsdelning bland lärarna. Låt dem ta hjälp av varandra, lyft fram goda exempel och fira de små framgångarna i vardagen.

ur Lärarförbundets Magasin