Tema
Illustration: Erica Jacobson
Läs senare

Inkludering: Olika barn leka bäst

Alla barn ska få vara en del av gruppen. Visst kallas det inkludering? Kanske, men inkludering är inget som ger sig självt genom att alla särlösningar tas bort. Följ med rektorer och förskolechefer på vägen mot en skola för alla.

ur Lärarförbundets Magasin