Tema
Illustration: Arad Golan Coll
Läs senare

Rektor i kläm

Ett omöjligt uppdrag? Chef & Ledarskap har tagit ett grepp om att rektorn i sitt arbete ständigt måste hantera det statliga målet med kommunernas resurser. Resurser som man inte heller har möjlighet att styra mycket över.
Ett ben i varje båt, det är rektorns klämda roll.

10 okt 2019

ur Lärarförbundets Magasin

HTML Snippets Powered By : XYZScripts.com