Tema
Foto: Anders Alm
Läs senare

Tema: Elevmakt

19 Aug 2016

Foto: Anders Alm

Chef & Ledarskap nr 4 2016 Det går inte att välja. Eleverna ska ha inflytande över skolan och sin utbildning. Det står i skollagen. Men hur gör man i praktiken?Följ med till skolan där eleverna granskar fakturor, till förskolan som låter barnens intressen styra och till kommunen där eleverna är med vid rektorstillsättningarna.

ur Lärarförbundets Magasin