Ingår i temat
Tema: Lön för mödan
Läs senare

Torbens lön varierar med skolans resultat

Om Torben Lind gör något extra bra tjänar han ett par tusenlappar mer i månaden.

14 okt 2016

Foto: Annie Anderberg

Ju fler elever desto högre lön. I Danmark har skolans storlek betydelse för hur mycket rektorerna tjänar. Men det lönar sig också att nå resultat. Alla rektorer på kommunala skolor har möjlighet att förhandla sig till resultatlön, som en del av sin ersättning.
När Torben Lind för ett och ett halvt år tillträdde som rektor för Gilbjergskolen i staden Gilleleje i Gribskov kommun fick han rätt till motsvarande cirka 32 000 svenska kronor extra per år om han kan visa att han gör ett bra arbete och uppnår goda resultat, både pedagogiskt och ekonomiskt.

– I den årliga löneöversynen argumenterar jag för varför jag anser att jag har rätt till extra påslag, säger han.

Gribskov på norra Själland är en kommun med drygt 40 000 invånare och stora sociala skillnader mellan olika kommundelar. Gilbjergskolen har cirka 900 elever från förskoleklass till årskurs nio. Den skapades nyligen genom en sammanslagning av fyra mindre skolor och en av Torben Linds första uppgifter var att ena personalen och få den att gå åt samma håll. Motivera och inspirera lärare är ett exempel på en förmåga som kan ge skolledare lite extra i lönekuvertet.

Foto: Annie Anderberg– Hela förra läsåret pratade vi om värderingar och visioner. Vi lägger stor vikt vid tillit som styrmedel. Det kräver att vi är eniga om målet och vilken nivå vi vill ligga på.

Elevernas kunskapsresultat är ett annat område där en förbättring även kan löna sig på det personliga planet för rektorn. En nationell utvärdering för några år sedan visade att Gilbjergskolen hörde till danska grundskolor där eleverna presterade sämst i ämnen som danska, engelska och matematik. När Torben Lind rekryterades var det för att vända den negativa utvecklingen. Utbildningsnämndens ordförande hänvisade till hans gedigna bakgrund och framgångsrika insatser i skolor i Roskilde och Gentofte, strax norr om Köpenhamn. I Gentofte såg han bland annat till att eleverna fick fler lektioner i idrott och andra tillfällen att röra sig under skoldagen.

– Jag har fått upp elevernas resultat i alla de skolor jag arbetat på, säger han.

Torben Lind tjänar motsvarande knappt 67 000 svenska kronor i månaden, exklusive resultatlön. Den genomsnittliga månadslönen för rektorer i Danmark är drygt 57 000.

Trots landets begränsade yta finns tydliga regionala skillnader. Skolledarna på Själland tjänar mest (61 000), sämst betalda är rektorerna i huvudstadsområdet (53 000).

– Jag har varit intresserad av jobb i Köpenhamn tidigare och blev överraskad av att jag hade behövt gå ner i lön om jag sagt ja till jobbet.

Arbetsmarknaden är god och den som är beredd att byta arbetsgivare har stora möjligheter att få upp lönen. Däremot är Torben Lind mindre nöjd med utvecklingen på de kommunala skolförvaltningarna. Han vill se mer erfarenhet från läraryrket bland chefer och kontorspersonal. I stället tycker han fler och fler akademiker med utbildning i politisk administration tar plats i förvaltningen.

– Det är som att de klonar sig själva om natten. Det är folk som aldrig har arbetat i skolan och som nu talar om för andra vad de ska göra. Förståelsen i förvaltningen blir allt sämre, de talar ett annat språk.

Till sin hjälp har han fyra skolledare, vilket han tycker är för lite.

– När man slog samman skolorna sparade man på skolledningen, samtidigt som kraven på oss har ökat.

Chefslöner inom offentlig sektor i Danmark består av fyra delar: grundlön, funktionslön, kompetens och resultatlön. Grundlönen utgör den övervägande delen. Funktionslönen baseras på vilken typ av chefskap det handlar om – i skolan kan det till exempel vara rektor eller biträdande rektor. Kompetens utgår från vilken utbildning du har i bagaget.

– Lönemässigt kan det vara skillnad om du har en master eller inte i din utbildning, säger Torben Lind.

Utöver lönen har han fri telefon, dator, och internet. Men ingen tjänstebil.

Resultatlönen ser han som grädde på moset. Och trots sin meritlista är han medveten om att han inte ensam står bakom de insatser som renderar i ett extra påslag.

– Ska vi vara ärliga är ju du som rektor inte bättre än de lärare du har i din personal, säger Torben Lind.

Alla artiklar i temat Tema: Lön för mödan (8)

ur Lärarförbundets Magasin

HTML Snippets Powered By : XYZScripts.com