Ingår i temat
Pedagogisk ledare
Läs senare

Trygg utan uniform

De hårda kraven på pedagogisk insikt gör att nästan bara lärare blir rektorer.

08 dec 2015
Trygg utan uniform
Om något behöver göras, gör Tomas Sjögren Amcoff det. Även om det inte är rektorns jobb. Foto: Andreas Carlsson

Foto: Andreas Carlsson
En torsdag för tolv år sedan lämnade Thomas Sjögren Amcoff arbetet som kompanichef i en bataljon i Kosovo. Måndagen efter började han sitt nya jobb som rektor på en högstadieskola i Lidköping. Omställningen var stor. Inte bara geografiskt. Utan även kulturellt.

– Jag brukar säga att jag gick från en organisation där alla gjorde som jag sa till en där nästan ingen gjorde det, berättar han.

Fast tonen är skämtsam ligger det en viss sanning i uttalandet. Mötet med skolans värld ledde till ”en del intressanta upplevelser” som Thomas Sjögren Amcoff diplomatiskt uttrycker det. Bland annat kunde han i början inte förstå varför medarbetarna inte gjorde som det var sagt trots att han hade upplevt att alla varit överens om beslutet. Numera har han lärt sig att bli bättre på att kommunicera och förankra beslut hos var och en av de anställda.

– Det tar lång tid, men det behövs, säger han.

Något annat Thomas Sjögren Amcoff inte var van vid när han inträdde i skolans värld var att ingen tog ett kliv fram och sa ”det här löser jag” om det fanns något som behövde göras.

– Rollerna i skolan är väldigt cementerade. Man gör inte saker för ”det är inte mitt jobb”. Inom försvarsmakten jobbar man tillsammans. Jag upplevde när jag började som rektor att lärarna var mer ensamvargar. Det upplever jag inte längre, säger han.

Några svårigheter att agera och accepteras som pedagogisk ledare har han inte haft. Det kan bero på att han under sin tid inom försvaret utbildade värnpliktiga under femton år och blivande kaptener på militärhögskolan i Halmstad under två år.

– Även om jag inte är utbildad lärare har jag erfarenhet av att utbilda andra både teoretiskt och praktiskt. Och jag har suttit och rättat etthundratvå PM och insett att jag borde ha formulerat frågan annorlunda, säger Thomas Sjögren Amcoff och skrattar lite åt just den erfarenheten som han delar med många lärare.

Under officersutbildningen läste han pedagogik och under första tiden som rektor la han sig vinn om att lära sig läroplanen och kursplanerna ordentligt. Bland annat genom att i Skaraborg ingå i en grupp med olika yrkesroller som utvärderade varandras skolor.

– Så jag känner mig trygg i mitt pedagogiska ledarskap, konstaterar han.

Thomas Sjögren Amcoff tycker att det är bra att skolan, liksom försvarsmakten, öppnar upp för människor utifrån – andra infallsvinklar berikar – men tror inte att man kan vara en bra pedagogisk ledare utan att ha egen erfarenhet av att utbilda andra.

– Man behöver inte ha undervisat, men man måste ha utbildat. Utbildning är ett vidare begrepp än undervisning. Erfarenhet av att utbilda andra kan man få genom att hålla föreläsningar eller seminarier. En utbildning kan även vara praktisk. Men den innebär förberedelse, genomförande och utvärdering.

Sedan två år tillbaka arbetar Thomas Sjögren Amcoff som rektor på Alboskolan, en liten mellanstadieskola i Ale kommun, nordost om Göteborg. I sitt pedagogiska ledarskap prioriterar han närvaro och att vara en förebild.

– Jag är noga med hur jag bemöter andra och tar mig tid med folk. Jag försöker att själv göra som jag vill att eleverna och medarbetarna ska göra. Jag går till exempel aldrig över skolgården utan att ta upp skräp som jag ser, säger Thomas Sjögren Amcoff och berättar att det finns bilder på honom när han är uppe på skoltaket och plockar ner bollar.

Egentligen inte rektorns jobb. Men det behövde göras, alltså gjorde han det. En annan sak som han prioriterar är att vara ute i klassrummen och prata med eleverna om värdegrunden.

– Att jag gör det själv beror på att det blir ett annat anslag om det är rektor som gör det än om det är lärarna som eleverna träffar varje dag.

Skolledares bakgrund

62% av de skolledare som gick rektorsprogrammet 2009–2013 var lärare.

4% av de skolledare som gick rektorsprogrammet 2009–2013 var fritidspedagoger.

18% av de skolledare som gick rektorsprogrammet 2009–2013 var förskollärare.

1% av de skolledare som gick rektorsprogrammet 2009–2013 hade ­officersutbildning.

ur Lärarförbundets Magasin

HTML Snippets Powered By : XYZScripts.com