Läs senare

Tunga nej till förskolerektor

AktuelltSkolverket och Friskolornas riksförbund säger nej till förslaget att låta förskolechefer få titeln rektor. Flera instanser gör också tummen ner åt förslaget om en kortare befattningsutbildning.

28 nov 2017
Pia Rizell.

Utredaren Björn Åstrand ska på regeringens uppdrag föreslå åtgärder för att ge lärare, förskollärare, rektorer och förskolechefer bättre förutsättningar att utföra sina uppdrag. I Chef & Ledarskap nr 4/17 skrev vi om förslaget om att förskolechefer ska få kallas rektorer – en förändring som Lärarförbundet länge velat se.

Flera remissinstanser går på utredarens linje, däribland Sveriges skolledarförbund och Göteborgs universitet. Men Friskolornas riksförbund, Skolverket och Lärarnas riksförbund är emot. Skolverket menar att förskolechef är en inarbetad titel och ser en risk för att ”de olika ansvarsområden som en förskolechef respektive rektor faktiskt har blandas samman”.

Utredaren föreslår också att förskolechefer, liksom rektorer, ska gå en obligatorisk befattningsutbildning. För rektorer i skolan är den på 30 poäng. För förskolecheferna föreslås i stället 7,5 poäng. Det finns ett brett stöd för kravet på en befattningsutbildning, men Lärarförbundet, Sveriges skolledarförbund och Skolverket med flera säger nej till en utbildning på 7,5 poäng.

Skolverket varnar för en ”ytlig utbildning”. Lärarförbundet tycker att det är ”anmärkningsvärt att utredningen på detta sätt har valt att markera mot förskolans rektorer”.
– Det stänger ju också dörren. Man är rektor, man har gått en rektorsutbildning, men man kan inte byta skolform, säger Pia Rizell, förskollärare och ledamot i Lärarförbundets förbundsstyrelse.

ur Lärarförbundets Magasin

HTML Snippets Powered By : XYZScripts.com