Ingår i temat
Schhh?
Läs senare

Tvist om tröja ska slitas i vår

Schhh?Få anställda i Partilles förskolor har vågat bära tröjan med #pressatläge sedan kommunen bannlyst den på arbetstid. Facket har anmält beslutet till JO, som snart avgör frågan.

25 jan 2019
Illustration: Thomas Fröhling

En omstridd fråga är om anställda i exempelvis förskolor får använda sina kläder eller andra symboler för att belysa sin arbetssituation. I Partille blossade det i våras upp en sådan konflikt kring Förskoleupprorets kampanjtröjor med hashtaggen #pressatläge.

Partille förbjöd kommunens förskoleanställda att använda t-tröjorna på arbetstid, med hänvisning till att det handlade om opinionsbildning. I juni svarade Alexander Köhn, ordförande i Lärarförbundet i Partille, med en anmälan till Justitieombudsmannen, JO. Motiveringen var att förbudet inskränker personalens rätt att belysa allvarliga problem i förskolan, som stressad personal och låg bemanning.

Många väljer i stället att ha på sig orange kläder som signalerar vad man tycker.

JO har begärt in flera kompletterande yttranden om tröjförbudet och ska ta ställning under våren. Karl Hägg, föredragande handläggare på JO, konstaterar att frågan om vad de anställda får bära för kläder på arbetsplatsen är av principiellt intresse.

Alexander Köhn, i Lärarförbundet Partille, menar att budskapet på tröjorna handlar om att belysa den svåra situationen i förskolorna, inte om att kritisera kommunen eller politikerna.

– Antingen får man välja kläder eller inte. Frågan är hur arbetsgivare varje morgon ska kontrollera om personalen följer uppsatta klädregler. Det är viktigt att JO problematiserar att yttrandefriheten här har blivit inskränkt delar av dagen.

#Pressatläge del av uppror

Förskoleupproret startade 2013 för att belysa den svåra arbetssituationen i förskolan. Mot slutet av 2017 lanserades #pressat­läge i ­sociala medier. För­skoleanställda skrev om sitt arbete och tröjor med #pressatläge trycktes upp. När personalen började använda dem i jobbet förbjöds tröjorna i bland annat Partille kommun.

Oavsett var beslutet landar kommer JO-anmälan att få en bredare betydelse, menar Alexander Köhn, eftersom det handlar om rätten att ta ställning.

Av samma uppfattning är Maria Karlander, huvudskyddsombud på Lärarförbundet och förskollärare i Partille. Enligt henne har debatten om förskolornas utsatthet blivit större än om personalen hade fått bära t-tröjorna.

– Det är uppenbart att många förskolechefer har blivit pressade mellan dels personalen, vars budskap flera sympatiserar med, dels arbetsgivaren som har infört förbud, säger hon.

I sitt senaste yttrande den 7 januari pläderar Lärarförbundet i Partille mot att yttrandefriheten ska vara inskränkt på arbetstid. Alexander Köhn anser att förbudet sänder väldigt konstiga signaler till förskolecheferna.

– Ur ett chefspersperspektiv är det rätt att lyda, men ur ledarskapsperspektiv blir det kortslutning eftersom det handlar om chefer som många gånger sympatiserar med budskapet och sin personal.

Enligt Mats Nilsson, HR-chef i Partille kommun, har de skolchefer han talat med inte upplevt sig pressade mellan personalen och arbetsgivaren.

– Nej, tvärtom. De säger att det är bra att kommunen är tydlig så att cheferna själva slipper göra individuella bedömningar.

Inte heller har han märkt av någon tystnads­kultur eller tyst uppror.

– Vi konstaterar bara att politiska frågor inte ska bedrivas på arbetstid. När det gäller arbetsmiljöfrågor och annat pågår ett aktivt arbete inom kommunen med bland annat samverkansgrupper för att förbättra verksamheten successivt.

Ingela Martinez Löfgren, ordförande för Lärarförbundets skolledare i Partille, säger att cheferna inte har känt sig pressade av tröjförbudet, eftersom de genom beslutet har fått ett tydligt besked att förhålla sig till.

Vissa av cheferna var för, andra emot tröjför­budet – vilket även gällde pedagogerna, enligt henne. Hon anser inte heller att det har rått någon tystnadskultur.

– Nej, Partille är en liten kommun med ett omfattande partsgemensamt arbetsmiljöarbete, där vi med små steg tar oss framåt. Förskoleupproret och #pressatläge är privata initiativ som inte är lämpliga att visa upp på arbetstid, eftersom frågorna då hamnar direkt i vårdnadshavarnas eller föräldrarnas knän, säger Ingela Martinez Löfgren.

Förskolläraren Maria Zetterström är en av få som trots förbudet bär tröjan ibland.

– I stället för t-shirten med hashtaggen väljer många anställda att ha på sig orange kläder och annat, som signalerar vad man tycker utan att man riskerar tillsägelser.

Alla artiklar i temat Schhh? (7)

ur Lärarförbundets Magasin

HTML Snippets Powered By : XYZScripts.com