Ingår i temat
Schhh?
Läs senare

Undantagsregel ger ökat skydd

I förra numrets genomgång av offentlighetsprincipen saknas en lagändring från 2018 som gäller skyddet av elevers och skolpersonals hemadresser.

14 mar 2019

Följande exempel från Staffan Olsson, expert på offentlighetsprincipen, förtydligar vad som numera gäller för personalens uppgifter.

Fråga: ”Är uppgift om lön offentlig för en anställd i den kommunala förskolan och skolan? Svaret är ja. Det är den så snart förhandlingen är avslutad och protokollet justerat, d.v.s. när uppgiften finns i en allmän handling. Alla myndigheters personal kan sekretesskyddas enligt offentlighets- och sekretesslagen OSL 39:3, st. 1, om det kan antas att denne eller någon närstående utsätts för våld eller annat allvarligt om uppgiften röjs, till exempel allvarlig förföljelse eller svår telefonterror.

Detta är en undantagsregel som endast kan användas i extrema fall. Från 2018 gäller dessutom enligt 39:3, st. 2, sekretess vid alla myndigheter för personalens bostadsadresser, privata telefonnummer och andra jämförbara personaluppgifter. Utöver detta skyddas uppgifter i form av fotografisk bild som utgör underlag för tjänstekort eller för intern presentation av myndighetens personal samt uppgift om närstående till personalen. Motivet är att hot och trakasserier, bl.a. mot skolpersonal, därmed skulle minska. Person- och födelsenummer är dock som huvudregel fortfarande offentliga.”

Motsvarande bestämmelser berör inte friskolor, eftersom inga allmänna handlingar finns där som kan begäras ut.

Alla artiklar i temat Schhh? (7)

ur Lärarförbundets Magasin

HTML Snippets Powered By : XYZScripts.com