Läs senare

Uppgörelse ger lärare tid för medbedömning

Legitimerade lärare i Huddinge som sätter betyg tillsammans med ej legitimerade lärare har rätt att kräva avlastning för att ta uppdraget.

24 maj 2016

Foto: Oskar Kullander

– Det känns onödigt att detta ska behövas regleras. Som rektor är jag ju satt att lösa allt. Det här skulle också kunna lösas på skolan, säger rektor Mari Zimmerman på Balingsnässkolan.

Legitimationsreformen innebär att olegitimerade lärare inte längre får sätta betyg ensamma. En legitimerad kollega, som dock inte behöver vara ämnesbehörig, ska också skriva under betyget.

Detta har lett till frågor om hur sambedömningen ska gå till och hur de legitimerade lärarna ska avlastas och kompenseras när de får ett ytterligare uppdrag.

I Huddinge tog Lärarförbundet i höstas strid i frågan och uppmanade sina medlemmar att säga nej till att jobba gratis med sambedömning och betygsättning tillsammans med ej legitimerade lärare, och i stället kräva tidskompensation för detta.

Nu har lärarfacken och kommunen enats om en överenskommelse som reglerar vad som ska gälla vid medbedömningen och betygsättningen.

– Vi är väldigt nöjda. Betygsättning får inte tas med en klackspark, säger Mats Norrstad, vice ordförande i Lärarförbundet i Huddinge.

Enligt uppgörelsen ska ­rektorn i tjänstefördelningen ge tid för gemensam under­visnings­­planering, sam­bedömning och betygsättning. Om en legitimerad lärare ska sätta betyg tillsammans med en icke legitimerad lärare måste detta föregås av en överens­kommelse mellan läraren och rektorn. Tillsammans med läraren ska rektorn göra en bedömning om det extra uppdraget ryms inom den reglerade arbetstiden.

– Den individuella läraren får väldigt starka verktyg att formulera sin uppfattning om hur mycket tid uppdraget kommer att ta och vad som måste tas bort, säger Mats Norrstad.

Rektor Mari Zimmerman tycker att det är konstigt att reglera smådelar av arbetet på skolan på det här sättet.

– Dessutom är det svårt att lägga fast en tjänstefördelningsorganisation och säga att exakt så här blir det. Det kommer alltid att uppstå nya situationer, beroende på vilka lärare du får tag på och vad som händer med dem. Det ansvaret måste jag som rektor ta, liksom jag alltid tar ansvar för att rättssäkra betygen.

ur Lärarförbundets Magasin