Ingår i temat
Pedagogisk ledare
Läs senare

Utblick Norge: ”Norska rektorer utbildas i skolevandring”

08 dec 2015


"Sverige borde titta närmare på vårt grannland i väst. I Norge är det nämligen vanligt att rektorerna går på ”skolevandring”. Det innebär att rektorn bestämmer med en grupp lärare att hen kommer att besöka dem i klassrummet. Besöken är korta, 5–10 minuter per gång, med efterföljande samtal. Skolevandringen pågår under en bestämd tidsperiod, exempelvis två månader, och rektorn gör då sex-sju besök.
Inför besöken frågar ofta rektorn om det är något särskilt läraren vill att hen ska titta på. Rektorn kan också ha läst om någon ny forskning som hen vill undersöka ifall den kan fungera i den egna skolan.

Rektorerna får lära sig hur denna typ av ledarskap kan praktiseras redan under rektorsutbildningen. Utdanningsdirektoratet, motsvarigheten till Skolverket i Sverige, ger också råd kring hur skolevandringen kan utformas.

Rektorn har ansvar för elevernas lärmiljö och den påverkas bland annat av lärarnas ledarskap. Där ser jag en viktig koppling. För att kunna föra de goda pedagogiska samtalen med sina lärare anser jag att man behöver befinna sig i klassrummen.

Däremot tycker jag inte att man behöver undervisa själv som rektor. Jag hade själv undervisningsskyldighet som rektor på 1980-talet, men så fort man blev kallad till ett möte med skolchefen var man tvungen att ställa in undervisningen. Då missköter man sitt uppdrag som lärare.”

Namn Erik Groth.
Gör Ansvarig för Rektorslyftet på Karlstads universitet samt en av organisatörerna av rektorsutbildningen på Högskolan i Oslo.
Bakgrund Lärare och skolledare.

ur Lärarförbundets Magasin

HTML Snippets Powered By : XYZScripts.com