Läs senare

Utredning ska stärka elevhälsan

av Elisabeth Cervin
23 aug 2018
23 aug 2018

Regeringen tillsatte förra sommaren en utredning om hur fler elever ska klara av skolans kunskapskrav. En del i uppdraget är att ta fram föreslag på hur elevhälsoarbetet kan förbättras. Kerstin Hultgren tillträdde som utredare i juni 2018 efter byten på utredarposten. Hon säger att uppdraget bygger på att ”fördjupa oss i hur det ser ut i verkligheten”.
– Vad är det som är svårt, vad saknas för att elevhälsan ska åstadkomma ett bra arbete? Därefter kan vi ta ställning till om det behövs förändringar eller förtydliganden i lagen.

Många lärare skulle säga att de vet vad som är svårt, men att de saknar lärarkolleger och tid. Vad säger du om det?
– Jag tror absolut att lärarna ofta vet vilka svårigheter eleverna har, men frågan är hur de ska träffa rätt och ge så bra stöd som möjligt. Görs exempelvis utredningar på ett klokt sätt?

Utredningen ska även ge exempel på arbetssätt som motverkar att pojkar presterar sämre i skolan än flickor. Den ska också föreslå hur lagen kan ändras så att det inte längre blir tillåtet för skolor att regelmässigt dela upp eleverna efter kön.

Utredningen ska presenteras den 30 juni 2019.

 

ur Lärarförbundets Magasin

HTML Snippets Powered By : XYZScripts.com