Läs senare

Våga vara lyhörd 

– Vi förväntar oss att en chef ser vad vi gör, bekräftar oss i arbetet och ger oss stöttning och vägledning, säger Eva Johansson, förskollärare på Bifrost förskola. 

18 Apr 2006

 Det är egentligen mycket som personalen på Bifrost förskola förväntar sig av en ledare. 
   – Ärlighet är viktigt. Att man kan öppna sig och våga prata med sin rektor. Och att man vet att det stannar hos chefen, säger Eva Johansson. 
   Kollegan Anna Himmelreich håller med. Hon förväntar sig också att en rektor både kan se till att alla mår bra,och är tydlig med hur han eller hon vill att verksamheten ska fungera. 
   – Om man till exempel mår dåligt måste man kunna prata med chefen om det. Och chefen måste vara lyhörd så att man själv får berätta hur man vill lösa en sjukskrivning till exempel, säger hon. 
   När frågan om förväntningar på en rektor diskuteras under en fikapaus i personalrummet framkommer att pedagogerna är ganska överens om vad som är viktigt. 
   – Det är viktigt att en rektor frågar oss hur det är idag. Att man kan ha bra dialog med en rektor, säger Eva Johansson. 
   – Ja,och en chef måste ge feed-back,säger Anna Himmelreich. 

Men, säger hon, personalen måste också ge chefen en chans att vara ledare. Hon förväntar sig att även pedagogerna är lyhörda för chefen. – En chef måste kunna få uppmuntran från oss, säger Eva Johansson. 
   För Emelie Waldehorn är det viktigt att det går att lita på en rektor. 
   – Att man inte slänger ur sig en massa saker som man sedan inte håller, säger hon. 
   Vilka förväntningar man har på sin rektor beror också på vilka förväntningar han eller hon har på personalen, menar de. 
   – Om chefen har höga förväntningar på oss kan vi också förvänta oss att han eller hon leder oss på ett bra sätt, och har en rak kommunikation med oss, säger Eva Johansson. 
   Vilka förväntningar man har på en chef kan också beror på vilka brister man har upplevt hos andra chefer. Att med den här chefen ska det minsann bli annorlunda. Förväntningarna beror också på vilka behov man själv har.Vissa behöver en ledare mer än andra. 

– Är man själv osäker förväntar man sig nog mer att chefen är där och styr skeppet, säger Emelie Waldehorn. 
   Har man mer erfarenhet förväntar man sig att det är frihet under ansvar som gäller. 
   Men förväntningar kan också påverkas av rektorns egen personlighet. 
   – Har man en osynlig chef slutar man ha förväntningar, säger Anna Axelsson. 
   Men Eva Johansson påpekar att man ändå kan ha förväntningar beroende på den roll personen har. 
   – Som rektor ska du ju leda verksamheten framåt, och har ansvar för det, oavsett vilken personlighet du har, säger hon. 
   Men rektorn ska inte bara föra arbetet framåt. Många runt fikabordet förväntar sig att chefen är en trygghet som man kan vända sig till när det uppstår problem. 
   – En bra rektor ska kunna lyssna och inte negligera små problem,säger Anna Himmelreich. 
   Samma tankegångar finns hos personalen på Elof Lindälvsgymnasium. Men här blir det tydligare att det i första hand handlar om att rektorn förväntas gå före och visa vägen, ha visioner och målbilder  
  – mer än att synas i det dagliga arbetet. Rektorns uppgift är att se till att personalen är med och formar målbilden, menar de. 
   Lärarna vill också se rektorn som en pedagogisk ledare, mer än som en administrativ resurs. 
   Claes Neuman, teamledare i elektronik och data, har egentligen samma förväntningar på en rektor som han har på sig själv gentemot sina elever. 
   – Jag tror man behöver ha ungefär samma ledarstil. Rektorn bör åtminstone ha samma ledarskapsprinciper som vad vi har, säger han. 

Och vice versa.Förväntar man sig av eleverna att de ska komma i tid och ha ordning och reda, så kan man förvänta sig det samma av rektor och lärare. 
   Ärlighet är också en egenskap som prioriteras högt. Och att pedagogerna får feedback direkt i diskussioner. 
   – Det är ju inte bra om en rektor säger en sak till mig och sedan går ut i korridoren och säger något annat till en annan kollega, säger Kenneth Karlsson, teamledare för mekatronik och industriprogrammet. 
   Att rektorn är sig själv är också något som förväntas av henne eller honom. Rektorn ska också vara en kompis och förväntas ha en relation till sina kollegor. 
   – En rektor få inte låsa in sig i sin roll,han eller hon behöver inte vara orolig att förlora sin roll. En rektor måste kunna slappna av lite och vara en av oss. En rektor måste kunna visa att han eller hon bryr sig om mig som person, och hur jag sköter mitt jobb, säger Claes Neuman. 
   På samma sätt som lärarna förväntas hinna se alla elever i en klass under en 40-minuters lektion, på samma sätt förväntar de sig att rektorn också hinner se alla sina anställda. 
   – Man behöver bli bekräftad som lärare också, säger Kenneth Karlsson. 

Båda två poängterar att de förväntar sig att rektorn är den sammanhållande länken.Om kollegorna inte är överens är det rektorns uppgift att ta in alla synpunkter och försöka få gruppen att arbeta åt samma håll.Att jämka ihop ett arbetslag till exempel.Och att inte hamna på kollisionskurs med de anställda. Om det händer beror det på bristande kommunikation. 
   – Och då förväntar jag mig att det är chefen som reder ut det som har hänt, säger Kenneth Karlsson. 
   De menar att personalen och rektorn måste ha samma målbild. Och att det är rektorns uppgift att gå före och visa vägen.Och de tycker inte att det styr deras förväntningar om rektorn är en man eller en kvinna. 
   – Personligheten har mer betydelse, säger Kenneth Karlsson, men tillägger att könet till viss del är en del av personligheten  
  – fast det inte påverkar förväntningarna. 

Liksom förskollärarna tycker lärarna att förväntningar styrs av de behov man själv har. Och det beror mycket på den egna erfarenheten. 
   – Är man ny som lärare har man kanske inte det i ryggen att man kan bolla med sina kollegor. Man vill gärna göra rätt och har större behov av vad chefen tycker. Ju äldre man är desto mer vet man hur det ska vara i skolan. Då behöver man en chef som fattar vissa beslut som spar tid åt en själv. Då förväntar jag mig att rektorn sköter det övergripande, säger Kenneth Karlsson. 
   På samma sätt som förskolegruppen resonerade så handlar det om ett ömsesidigt spel, rektorns förväntningar på mig gör att också jag kan ha förväntningar på rektorn. 
   Dessutom bör rektorn vara trygg i sig själv och utstråla självförtroende. 
   – Är man otrygg som person kanske man inte ska ta ett ledarjobb, utan jobba med sig själv istället, säger Claes Neuman. 

Förskollärarnas 5-i-topp om vad man förväntar sig av en rektor: 
* Vara lyhörd. 
* Skapa förtroende. 
* Ha förståelse för arbetet och den egna personen. 
* Driva den pedagogiska verksamheten. 
* Entusiasmera sina kollegor. 

Lärarnas 5-i-topp om vad man förväntar sig av en rektor: 
* Hålla vad man säger och stå för det. 
* Vara ärlig. 
* Vara tydlig. 
* Ha en ledarstil som är ett föredöme. 
* Vara bra på att kommunicera och lyssna. 

JOHANNA STARKENBERG-FRÖJD 

ur Lärarförbundets Magasin