Läs senare

Var fjärde elev känner sig ensam i skolan

Nästan en fjärdedel av eleverna i mellan- och högstadiet känner sig ensamma i skolan, visar en årlig rapport från Friends.

av Sten Feldreich
29 aug 2019
29 aug 2019
Foto: PIxabay

23 procent av eleverna i årskurs 3–9 känner sig alltid, eller ofta, ensamma när de är i skolan. Det visar en årlig rapport från organisationen Friends, som arbetar för att förebygga mobbning bland barn och unga.
– De elever som känner sig ensamma är i högre grad utsatta för mobbning och kränkningar, och de känner en stor otrygghet när de är i skolan. Vi ser också att många av de ensamma eleverna har ett lågt förtroende för vuxenvärlden, säger Anna-Carin Wettefors, utbildare på Friends.

De otryggaste platserna i skolan är toaletter och omklädningsrum, enligt rapporten.

Högstadieelever uppger att även korridorerna är otrygga, och mellanstadieeleverna säger att de är otrygga på skolgården.
– Många på högstadiet säger att de skulle vilja ha rastvärdar, precis som det finns på låg- och mellanstadiet. På högstadiet blir många barn lämnade i korridorerna och det finns inte många vuxna att tillgå, säger Anna-Carin Wettefors.
– Det är samma sak på skolgårdarna. Det sker mer kränkningar när det inte finns vuxna i närheten, därför behöver vi skapa utrymme för att det ska finnas fler vuxna, och att de vuxna blir mer synliga.

ur Lärarförbundets Magasin

HTML Snippets Powered By : XYZScripts.com