Läs senare

Var tredje chef bytte jobb

AktuelltSkolledarsnurren fortsätter. Allra störst omsättning är det på förskolechefer.

av Enikö Koch
22 aug 2017
22 aug 2017
En omorganisation fick många skolledare att lämna sina tjänster i Borås 2015. Det säger Bosse Leskinen, lokal ordförande för Lärarförbundet Skolledare. Foto: Lennart Magnusson

Var tredje förskolechef och var fjärde rektor bytte arbetsplats förra läsåret. Det visar nya siffror som Skolverket tagit fram för Chef & Ledarskap (se faktaruta). Den höga omsättningen, fortsätter därmed i samma takt som tidigare år.

Anders Forsell, regionombudsman på Lärarförbundet i Västra Götaland, är förvånad över att siffrorna inte är ännu högre.
– Jag märker av en snabbare snurr hos oss nu än tidigare. Man tenderar att vara mindre lojal och själv ta reda på mer om arbetsvillkoren, inte bara om lönen. Man ställer högre krav på förutsättningarna för sitt ledarskap.

Så många slutade

Andel skolledare som bytt skolenehet mellan 2014/15 och 2015/16:

Gymnasium19 procent
Grundskola23 procent
Förskola30 procent

Samtidigt som det kan finnas flera fördelar med att rektorer byter jobb, just att det driver upp löner och förbättrar arbetsmiljön, finns det förstås nackdelar också. Det blir ingen kontinuitet för lärare och elever, enligt Anders Forsell.
– Trots god vilja kan för mycket rörlighet leda till sämre kvalitet i undervisningen, när mycket energi läggs på den ständigt ökande rekryteringen. Även skolledares chefer behöver tid för att stödja sina medarbetare i ledarskapet.

I Borås kommun har den höga omsättningen på rektorer fått Lärarförbundet Skolledare lokalt att reagera. De har tagit fram siffror som visar att enbart 6 av 35 grundskolerektorer jobbar kvar på sin enhet sedan en omorganisation år 2015. Då fick alla söka om sina tjänster och många valde då att lämna kommunen. Sämre löner än i andra kommuner i området, samt att arbetsmiljön försämrades, bidrog också till att många slutade.
– De skapade större enheter och gick från 35 till 29 rektorer. Vi flaggade redan då för att arbetsbördan skulle bli för hög, säger Bosse Leskinen, lokal ordförande för Lärarförbundet Skolledare.

Vad har den höga omsättning fått för negativa konsekvenser hos er?
– Med ny rektor vartannat år blir det svårt med strukturer. Åt vilket håll ska skutan gå om den byter riktning hela tiden? Ofta kommer det in oerfarna rektorer som ska gå rektorsutbildningen, då tar det ju också tid.

Efter att omorganisationen ledde till missnöje och att många slutade, fick arbetsgivaren backa. Skolinspektionen hotade med viten eftersom flera skolor inte levde upp till skollagens krav, samtidigt som bland annat Lärarförbundet Skolledare larmade.
– Från den 1 januari i år kan man säga att arbetsgivaren verkligen har förstått allvaret. Nu har vi gått tillbaka till att ha 35–36 grundskolerektorer igen, säger Bosse Leskinen.

Utöver stöd av fler biträdande rektorer och ytterligare en chef på förvaltningen, har skolledarna även fått ett lönepåslag på över 5 procent förra året.
– Vi har ändå en del kvar att göra. Förskolechefernas enheter måste också bli mindre, säger Bosse Leskinen.

ur Lärarförbundets Magasin

HTML Snippets Powered By : XYZScripts.com