Ingår i temat
Att leda obehöriga
Läs senare

Varför är behörigheten lägre på friskolor?

Att leda obehörigaFriskolor ligger generellt sett sämre till än kommunala skolor när det gäller behörigheten. Att många skolor är små lyfts som en förklaring.

18 maj 2018
Ulla Hamilton är vd för Friskolornas riksförbund. Foto: Jeanette Hägglund

I förskoleklasser på friskolor ligger andelen behöriga lärare i genomsnitt 14 procentenheter lägre än på kommunala skolor, enligt Skolverkets senaste statistik. Inom grundskola och gymnasium är glappet lite mindre, 9 respektive 11 procentenheter.

Ulla Hamilton, vd för Friskolornas riksförbund, ser några möjliga orsaker till skillnaden.
– Många friskolor är ju väldigt små och det tror jag är den viktigaste förklaringen. En annan är väl också var skolorna ligger.

Lee Gleichmann Linnarsson, undervisningsråd på Skolverket, är inne på samma spår. I alla fall när det gäller skolor utanför de riktigt stora koncernerna.
– Det kan vara svårt för små huvudmän att locka till sig behöriga lärare. Jag kan också tänka mig att till exempel långa resor gör att lärare väljer att jobba i skolor som ligger i tätort.

Lee Gleichmann Linnarsson poängterar att Skolverket inte har några belägg för att friskolor väljer att anställa obehöriga lärare i stället för att hårdsatsa på rekrytering. Det är lärarnas marknad i dag, konstaterar hon. Det finns flera möjliga skäl till att behöriga då hellre väljer en större arbetsplats.
– Om man är på en liten skola kan man ibland behöva jobba på fler skolor för att få ihop en tjänst.

En del lärare föredrar nog också att jobba på skolor där de har kollegor i samma ämnen, tror hon.

Ulla Hamilton tror också att plånboken påverkar vart behöriga lärare söker sig.
– Kommunerna har haft större möjligheter än friskolor att konkurrera med löner. En kommunal skola kan ju gå med underskott och få kompensation i efterhand, men det är väldigt svårt för en fristående skola.

Hon tycker dock att andelen behöriga lärare har fått väga för tungt i synen på skolors kvalitet.
– Det är viktigt att också se på vilka resultat som man åstadkommer i de här skolorna. Det är ju inte säkert att du är den bästa läraren för att du har en lärarlegitimation.

Alla artiklar i temat Att leda obehöriga (9)

ur Lärarförbundets Magasin

HTML Snippets Powered By : XYZScripts.com