Läs senare

”Vi vill bidra till ett helhetsperspektiv”

De detaljrika kunskapskraven som uppfattats som svårtolkade har glesats ur i Skolverkets förslag på förändrade kurs- och ämnesplaner. Nu går förslaget ut på remiss.

av Sten Feldreich
10 okt 2019
10 okt 2019
Foto: Skolverket

– Vi har lyssnat på professionen och justerat sådant som lärarna uppfattar som problematiskt eller svårt att förstå, säger Anna Westerholm, chef för Skolverkets läroplansavdelning.

Kunskapskraven har rensats på detaljer och sådant som bättre hör hemma i det centrala innehållet, bland annat för att motverka undervisning som planeras utifrån kunskapskraven. Kunskapskraven ska användas för betygsättningen och vara ett medel, inte ett mål.
– Vi vill bidra till ett helhetsperspektiv i undervisningen och minska risken för att elever kanske går miste om ett betyg bara för att de missat någon liten detalj av mindre betydelse. Det är det väsentliga kunnandet i ett ämne som ska bedömas.

Dessutom har delar av undervisningens innehåll strukits i vissa ämnen, bland annat antikens historia på högstadiet. Något som väckt debatt. Men det finns helt enkelt inte tid att undervisa i allt som ryms i det centrala innehållet, säger Anna Westerholm.
– Det måste finnas en överensstämmelse mellan timmar och innehåll. Om det inte finns tillräckligt med tid tvingas lärarna stå för sovringen, och då kan det skilja vad olika lärare väljer att plocka bort. Då kan man inte prata om likvärdig utbildning.

Anna Westerholm

Gör: Chef för läroplans­avdelningen på Skolverket
Aktuell: Har varit med och tagit fram Skolverkets förslag på förändrade kurs- och ämnesplaner.

Vad är du mest nöjd med i arbetet med de nya kursplanerna?
– Att vi haft ett så nära samarbete med lärare, forskare och intresseorganisationer när vi tagit fram förslagen. Över 3 500 lärare har till exempel kommit med synpunkter via webben.

Kursplanerna gjordes mer detaljerade eftersom de ansågs luddiga. Nu blir de återigen mer allmänt hållna. Finns det inte en risk att otydligheten ökar igen?
– Nej, inte om man tar in helheten. En kursplan består av tre delar: ”ämnets syfte” som anger vilka kunskaper eleverna ska lära sig, sedan ”centralt innehåll” som anger vad undervisningen ska handla om i de olika stadierna och så slutligen ”kunskapskraven”, vad eleverna ska kunna för ett visst betyg. Det är nödvändigt att ha koll på alla tre delarna, eftersom betygsättningen ska göras utifrån ”ämnets syfte”, ”centralt innehåll” och den undervisning som har bedrivits.

Vad händer nu med ert förslag?
– Nu ska myndigheter, kommuner, organisationer och inte minst lärare få säga sitt. Lärare kan gå in på Skolverkets hemsida och se de nya skrivningarna för sitt ämne och ge kommentarer fram till den 23 oktober.
– När alla synpunkter gåtts igenom överlämnar vi vårt förslag till regeringen i december.
– Om allt går enligt plan kommer de reviderade kursplanerna träda i kraft till höstterminen 2020.

ur Lärarförbundets Magasin

HTML Snippets Powered By : XYZScripts.com