Ingår i temat
Att leda obehöriga
Läs senare

Vikariens guide till förskolan

Att leda obehörigaFörskolechef Ann-Sofie Måhlstedt började sin karriär som outbildad springvikarie. Nu har hon skrivit en handbok för andra i samma situation.

av Per Hagström
18 maj 2018
18 maj 2018

Varför skrev du Vikarie­handboken?
– Vi förskolechefer förväntar oss så mycket av våra vikarier. De ska vara anpassningsbara, snabbt komma in i arbetet, vara lyhörda och förstå sin roll på avdelningen. Ibland tror jag att vi kastar in dem för snabbt. De behöver en introduktion och då kan en kort handbok vara till stor hjälp.

Du har själv varit i vikarie­svängen. Hur såg introduktionen ut på din tid?
– Ibland bestod den av att jag fick en jacka, sedan var det bara att börja jobba. Någon gång kunde jag få ett rutindokument i handen. Men man behöver veta så mycket mer för att göra ett bra jobb som vikarie.

Vad är den största utmaningen för vikarierna tror du?
– Att vara på rätt plats vid rätt tillfälle i verksamheten och förstå när ens insatser behövs som mest. En del vikarier underskattar nog hur nära man behöver vara barnen i vissa situationer, till exempel vid övergångar från mat till vila eller från inne till ute.

Rollen som förebild trycker du på i boken. Varför?
– Det är inte alla vikarier som förstår den delen av uppdraget, enligt min erfarenhet. Ibland måste jag smyga fram och säga åt dem att inte stå upp och äta utan sätta sig ner med barnen till exempel.

Lite kollegialt lärande i stunden – är inte det bra?
– Jo, men jag vill helst inte tillrättavisa personal när den är i barngruppen. Barnen hör och förstår och det kan bli förminskande för vikarien.

Men går det att skriva en handbok som funkar överallt? Förskolor jobbar väl på olika sätt.
– Boken är generell för att den ska passa så många som möjligt. Men det är en hårfin avvägning för den måste också vara matnyttig. Jag hoppas och tror att den ska ge vikarier en basal förförståelse och vara ett stöd för dem.

Alla artiklar i temat Att leda obehöriga (9)

ur Lärarförbundets Magasin

HTML Snippets Powered By : XYZScripts.com