Ingår i temat
Schhh?
Läs senare

Ville inte hålla sig på mattan

Schhh?Stefan Säll skulle inte tveka att vända sig till media om han tyckte att Stockholms stad behandlade hans gymnasieskola sämre än andra skolor. Det steget hade han knappast tagit om han fortfarande var rektor i en fristående skola.

Ville inte hålla sig på mattan
Rektorn Stefan Säll tycker det är lättare att kritisera arbetsgivaren sedan han bytte från en fristående till en kommunal skola. Foto: Marc Femenia

Vad kan en rektor säga offentligt om sin arbetsplats och arbetsgivare? Förutsättningarna skiljer sig beroende på huvudman, även om meddelarfriheten blivit starkare också för skolledare och personal på fristående skolor.

– Man ska vara lojal mot sin arbetsgivare, men om arbetsgivaren gör fel är det mycket lättare att säga det rakt ut om man jobbar i den kommunala världen än i den fristående, säger Stefan Säll.

Efter ett tiotal år som rektor tycker han att det kommunala klimatet är mer tillåtande, även om det inte var anledningen till att han bytte från den privata till offentliga sektorn.

Som rektor har jag ett uppdrag och en värdegrund att leva efter. Det får jag acceptera.

När han sökte jobbet som rektor i Stockholms byggtekniska gymnasium var det främst för att få bättre verkstadslokaler för undervisningen och en tydligare roll som chef.

Han står bland tegelsten och murslevar i den stora bygghallen. Ljudet av borrmaskiner blandas med hammarslag och doften av fuktigt murbruk. Som gammal yrkeslärare söker han sig hit så ofta han kan.

– Jag tycker det är mysigt att gå runt och prata med eleverna och sitta ner en stund med lärarna, säger han.

Med 15 år som yrkeslärare i fordonsteknik och innan dess arbete i både byggbranschen och fordonsbranschen vet han vad han pratar om och är ett bra bollplank till sina medarbetare.

– Jag vet vad jag ska göra i min arbetsvardag, men Stefan är ett starkt stöd i den pedagogiska delen, säger Patrik Drage, lärare i murning och platt­sättning.

Stockholms byggtekniska gymnasium ligger i Kista i norra Stockholm, mitt i ett högteknologiskt företagskluster. Staden hyr skollokalerna i ett par större byggnader där det tidigare var lager. Lite längre bort längs Torshamnsgatan finns en gård där eleverna tränar sig i att bygga större anläggningar.

– I den fristående världen kände jag ofta att jag hade problem med verkstadslokaler. De privata huvudmännen hade svårt att förstå att verksamheten kräver ett visst utrymme och god utrustning.

Stefan Säll började sin skolledarbana som biträdande rektor på ett privat gymnasium och fortsatte sedan som rektor inom Thoréngruppen.

– En allmän iakttagelse är att man på den kommunala sidan bygger upp verksamheten först och då finns det ett grundutbud, medan man på den privata ofta startar en skola och sedan bygger vidare efter hand.

Kanske aktar man sig mer för att gå ut med kritik på en fristående skola.

Stefan Säll yttrar sig sällan i sociala medier. Han kan gilla en bild på Facebook, men avstår från att lajka sådant som kan vara kontroversiellt för honom i yrkesrollen.

– Som rektor har jag ett uppdrag och en värdegrund att leva efter. Det får jag acceptera när jag nu valt att ta det här jobbet.

Han beskriver sin lojalitet mot skolan och eleverna som väldigt stark. En anledning till att det är enklare att protestera mot orättvisor om huvudmannen är kommunal i stället för fristående tror han är att protesten då riktas brett mot förvaltningen eller den politiska majoriteten. Är det en fristående huvudman är kritiken riktad till en ­privatperson eller en företagsledning och då blir det ofta känsligare.

Hasan Alabd har tidigare kunskaper att visa läraren Daniel Varga och rektorn.
Foto: Marc Femenia

– Jag är anställd av Stockholms stad för att garantera att det som Skolverket, riksdagen och regeringen sagt om skolan genomförs. Som rektor får jag acceptera att hålla mig inom vissa ramar, oavsett huvudmannaskapet, men kanske aktar man sig mer för att gå ut med kritik mot arbets­givaren om man jobbar i en fristående skola.

Skolor med privata ägare har också ögonen på sig i högre grad än kommunala, menar Stefan Säll. Konkurrensen gör att skolorna är angelägna om att värna sitt rykte, samtidigt som debatten om vinster i välfärden är ett känsligt ämne.

– Kan man erbjuda undervisning med hög kvalitet har jag inga invändningar mot att man tjänar pengar på det. Vi pratar mycket pengar även i den kommunala skolan, men på ett annat sätt.

Bytet av huvudman var delvis en följd av att ­Stefan Säll ville ha en tydligare chefsroll.

– Här är jag verkligen skolans rektor och skolans chef. I friskolan upplevde jag att det alltid var någon annan som skulle bestämma åt mig. Jag fick inte fatta de ekonomiska besluten eller genomföra de tankar och idéer som jag hade som professionell rektor, det fanns alltid käppar i hjulen.

I friskolan var det alltid någon annan som skulle bestämma åt mig.

Eleverna på Stockholms byggtekniska gymnasium kommer i första hand från Kista, Akalla och andra delar av norra Stockholm. Många har invandrarbakgrund och kan kombinera yrkesutbildningen med undervisning i svenska språket.

Hasan Alabd började arbeta som plattsättare i Syrien som 15-åring och hade tio års yrkeserfarenhet när han började på skolans byggprogram.

– Jag har redan gjort mycket av det vi lärt oss, men behöver en svensk examen för att få bättre jobb. I Syrien jobbade vi nästan bara med betong, här är det mycket gips, säger han.

Undervisningen i bygghallen varvas med praktikperioder på någon av de många arbetsplatser skolan har täta kontakter med. Branschen är med och formulerar krav på utbildningen för att eleverna ska få de kunskaper som behövs för att fun­gera på arbetsmarknaden. Alla som går genom utbildningen kan räkna med jobb så gott som direkt efter att de tagit sin examen.

Rektorn hejar på Hasan Alabd och hans klasskamrater. Efter många år som ledare och tränare i AIK Fotboll är Stefan Säll van att möta ungdomar.

– När jag arbetade som yrkeslärare använde jag mycket idrottspedagogik från träningssituationer. Framför allt för att jobba ihop grupper med personer från olika bakgrund.

Även som skolledare har han nytta av sin bakgrund inom fotbollen.

– I båda fallen jobbar man mot ett mål. Inom idrotten kan det vara att vinna en match. Här handlar det om att ge eleverna bästa möjliga undervisning och måluppfyllelse, säger Stefan Säll.

Alla artiklar i temat Schhh? (7)

ur Lärarförbundets Magasin