Läs senare

Anders attackerades av drogad elev

AktuelltDrygt en av tre rektorer har utsatts för hot. Och en av tjugo har utsatts för våld i sin skolledarroll. Det visar Chef & Ledarskaps undersökning.

av Per Hagström
28 nov 2017
28 nov 2017
Rektorn Anders Ekelund blev attackerad på sin expedition, av en påverkad elev som var arg för att han inte fått något betyg. Foto: Staffan Gustavsson

Drygt en av tre rektorer har utsatts för hot. Och en av tjugo har utsatts för våld i sin skolledarroll. Det visar Chef & Ledarskaps undersökning.

Det är sommaravslutning och rektor Anders Ekelund har återvänt till rektorsexpeditionen efter ceremonin i aulan. Plötsligt slits dörren upp och en av skolans niondeklassare stormar in i rummet. Han har fått med sig två prydnadsvaser som han kastar mot Anders Ekelund som lyckas ducka och undgår att bli träffad.
– Det var rätt surrealistiskt. Jag hann knappt förstå vad som hände. Två av mina medarbetare hade följt efter eleven in i rummet och lyckades övermanna honom.

Hot och våld

Har du varit utsatt för direkta hot eller våld i någon form i din roll som rektor?

 

Vem eller vilka ­utsatte dig för hot?

 

 

 

Vem eller vilka ­utsatte dig för våld?

 

 

 

Enkäten skickades till 1 000 rektorer på hög­- stadie- och gymnasie­skolor. Svarsfrekvensen var 52 procent.

Eleven flydde från platsen kort därefter. I efterhand kom det fram att han var ­narkotikapåverkad vid händelsen och arg för att han inte hade fått något betyg, vilket berodde på att han hade varit avstängd från skolan en längre tid.
– Han kopplade det till mig som rektor och bestämde sig för att ge sig på mig.

Eleven omhändertogs av sociala myndigheter senare samma dag.
– Men under de timmar han var på fri fot så funderade jag på om jag själv eller människor i min närhet var i fara.

Anders Ekelund jobbar inte kvar på den aktuella skolan utan är numera rektor på Elsa Brändströms skola i Linköping. Och vid det här laget har han kommit över händelsen.
– Direkt efteråt funderade jag en del på om det var värt att hålla på med det här. Men nu ser jag det mer som en erfarenhet som har gjort mig medveten om vad som kan hända.

Anders Ekelund är långt ifrån ensam om att ha varit utsatt för våld och hot i rollen som rektor. Det framgår av en enkätundersökning som Chef & Ledarskap har gjort tillsammans med Lärarnas tidning. Drygt en av tre rektorer svarar att de har tagit emot direkta hot i rollen som skolledare, oftast från föräldrar. Det kan vara allt från hot om att gå vidare till Skolinspektionen och hänga ut rektorn i media till att vandalisera rektorns egendom eller söka upp anhöriga för att skada dem. ”Du har ju barn själv, det är lätt för mig att ta reda på var du bor”, som en rektor i undersökningen fick höra från en förälder.

Även våld mot rektorer förekommer. Var tjugonde rektor i undersökningen har erfarenhet av det. Det är skrämmande siffror, tycker Ann-Charlotte Gavelin Rydman, ordförande för Lärarförbundet Skolledare.
– Det visar att vi behöver sätta mer ljus på den här frågan, säger hon.

Arbetsgivarens ansvar för din säkerhet

Utreda och förebygga risker i din arbetsmiljö som skolledare.

Se till att våld och hot mot dig dokumenteras och utreds.

Ordna så att du kan kalla på snabb hjälp vid en vålds- eller hotsituation.

Ha rutiner för hur du kan få hjälp och stöd för att förebygga eller lindra fysisk eller psykisk skada.

Källa: Arbetsmiljöföreskriften AFS 1993:2

Har den fått för lite uppmärksamhet tycker du?
– Det finns en risk att huvudmännen ser rektorerna främst som arbetsgivarens representanter och inte tänker på att de faktiskt också är arbetstagare.

Hur märks det?
– De flesta skolor har till exempel tydliga handlingsplaner för hur rektor ska agera när lärare och elever drabbas av hot eller våld. Men det är kanske inte lika tydligt vart jag vänder mig som rektor om jag själv har blivit utsatt.

Vad gör ni från Läraförbundet Skolledares sida?
– En sak som vi driver är att även skolledare ska vara skyddsombud och få utbildning för det. Det är en trygghet för skolledare att kunna vända sig till någon som har ett lagstadgat mandat att förebygga risker i arbetsmiljön.

Rektor Anders Ekelund är ganska nöjd med hur huvudmannen agerade efter attacken på rektorsexpeditionen.
– Ja, det var min arbetsgivare som satte fart på sociala myndigheter så att eleven blev omhändertagen på studs.

Hans enda kritik är att han inte fick information om när eleven släpptes igen, vilket han hade bett om.
– I stället fick jag höra från lärare att han hade synts på stan. Då kände jag mig hotad igen och mina chefer ordnade så att jag fick ett personlarm.

Men historien fick ett gott slut när Anders Ekelund lyckades få till ett möte med sin gamla elev.
– Jag ville träffa honom för att höra hur han mådde och han fick be om ursäkt. Det var inte alls samma kille som den som gav sig på mig när han var påtänd.

Citat ur undersökningen

”Jag skulle ’plockas’ och dras ut från mitt kontor och försvinna.”

”Pappan hade ett mustigt språk vilket han använde, då ingick att jag låg i en grav.”

”Det kommer att hända något tråkigt om inte …. Helgen efter fick jag fönster sönderslagna i mitt hem.”

”Elever på min skola har tagit reda på vilka mina egna barn är och en gång hotat dem.”

”… pekade på mig och gjorde en rörelse som om han hade en pistol och skulle skjuta mig.”

”Aggressiv elev som inte lyssnade på tillsägelse kastade allt som gick på mig, sparkade och slog.”

”De har kastat stenar genom fönstren på min bostad och skurit sönder däcken på min bil.”

”En elev kastade sig över mig på mitt arbetsrum. Jag fick brotta omkull honom.”

ur Lärarförbundets Magasin

HTML Snippets Powered By : XYZScripts.com