Ingår i temat
Legitimationen
Läs senare

Lathund: Vem får sätta betyg?

LegitimationenEn legitimerad lärare som också är ämnesbehörig — då är det enkelt. Men det finns åtta andra situationer som alla utgör undantag från grundregeln om vem som ska skriva under ett betyg. Här är lathunden som visar vad som gäller.

1. Har både legg och ämne

En undervisande lärare, som är både legitimerad och ämnesbehörig, sätter betyg självständigt.


2. Har legg men saknar ämne

En legitimerad lärare, som undervisar i ett ämne hen inte är behörig att undervisa i, sätter ändå betyg självständigt eftersom hen har en lärarlegitimation.


3. Saknar legg

En undervisande lärare, som saknar lärarlegitimation, måste samarbeta runt betygsättningen med en legitimerad lärare.

De sätter betyg tillsammans.


4. Vid oenighet 1

Om en undervisande lärare, som saknar lärarlegitimation, och en medbedömande legitimerad ämnesbehörig lärare inte kommer överens om ett betyg sätter den legitimerade ämnesbehöriga läraren betyget ensam.


5. Vid oenighet 2

Om en undervisande lärare, som saknar lärarlegitimation, och en medbedömande legitimerad lärare, som saknar ämnesbehörighet, inte kommer överens om ett betyg sätter rektorn betyget ensam.


6. Två undervisande lärare 1

Om två legitimerade lärare, som har undervisat en elev i samma ämne under en termin eller kurs, inte kommer överens om betyget sätter den läraren som har ämnesbehörighet ensam betyget.


7. Två undervisande lärare 2

Om en legitimerad lärare och en olegitimerad lärare, som har undervisat en elev i samma ämne under en termin eller kurs, inte kommer överens om betyget sätter läraren som har legitimation ensam betyget.


8. Två undervisande lärare 3

Om två lärare, som har undervisat en elev i samma ämne under en termin eller kurs, inte kommer överens om betyget, och ingen av dem kan ges företräde genom antingen ämnesbehörighet eller lärarlegitimation, sätter rektorn ensam betyget.


9. Rektorn även lärare

En rektor, som också är legitimerad lärare, får bara sätta betyg tillsammans med en olegitimerad lärare om rektorn också är anställd som lärare på deltid. Det är då i sin roll som legitimerad lärare, inte i sin roll som rektor, som rektorn agerar med-bedömare. I sin roll som undervisande legitimerad lärare får rektorn förstås också sätta  betyg självständigt på de elever hen ensam har undervisat.


Skriv ut och sätt upp!

Här kan du ladda ner en pdf med vår lathund. Skriv ut den och sätt upp på anslagstavlan eller någon annan plats. Pdf:en är på två A4-sidor, så se till att dubbelsidig utskrift är avslagen. 

Alla artiklar i temat Legitimationen (9)

ur Lärarförbundets Magasin