Läs senare

Skolinspektionen säger nej till hyrrektorer

AktuelltMarknaden för hyrrektorer är i gungning efter att Skolinspektionen slagit fast att rektorer måste vara anställda av huvudmannen. I Eskilstuna kommun klarar man sig utan hyrrektorer genom att ha en egen ambulerande skolledare anställd.

av Per Hagström
02 maj 2018
02 maj 2018

Tidningen Chef & Ledarskap har tidigare skrivit om de frågetecken som finns kring hyrrektorer och deras myndighetsutövning. Nu har Skolinspektionen satt ner foten i frågan. Enligt myndigheten måste en rektor vara anställd av skolhuvudmannen och kan inte hyras in som konsult från ett bemanningsföretag. Beslutet gäller Härryda kommun som vid inspektionstillfället hade två inhyrda rektorer i grundskolan – ett arrangemang som kommunen själv uppfattade som helt oproblematiskt, enligt sektorschef Olof Olsson.

– Vi har gjort så här förut, vi gör det nu och har uppfattat att många andra kommuner gör på samma sätt.

Han har precis varit i kontakt med bemanningsföretaget som kommunen anlitar.

– Där är de lika förvånade för de har sina rektorer uthyrda på många ställen.

Om dörren nu stängs för att hyra in rektorer vid tillfälliga vakanser – hur påverkar det er?

– Det är ju inte så att vi älskar att ha inhyrda rektorer men det kan ju uppstå situationer där vi inte har någon annan lösning och om en skola står helt utan rektor bryter vi också mot skollagen.

Enligt Skolinspektionen är det skollagens strikta entreprenadregler som sätter stopp för inhyrda rektorer. Uppgifter kopplade till undervisningen får inte läggas ut på entreprenad och dit räknas rektors pedagogiska ledarskap, enligt Johan Kylenfelt, jurist på Skolinspektionen.

– Rektor har också uppgifter som är att betrakta som myndighetsutövning som inte heller kan läggas ut, förklarar han.

Hyrrektorer har funnits ganska länge. Varför har ni inte prövat den här frågan tidigare?

– Det är lite svårt för mig att svara på. Men nu uppmärksammade vi detta i den här kommunen och tyckte att det var ett lämpligt tillfälle att göra en ordentlig prövning.

Vad gäller för de beslut som redan har fattats av inhyrda rektorer på skolor runt om i landet, till exempel om betyg eller placering i särskilt undervisningsgrupp? Är de ogiltiga?

– Det har jag för närvarande inget svar på. Det är något vi kommer att behöva utreda vidare. I den mån det är möjligt kan det vara klokt av huvudmännen att fatta nya beslut.

I Eskilstuna kommun har man sedan tidigare valt bort att använda hyrrektorer i grundskolan. I stället har kommunen tillsvidareanställt Kerstin Soläng på en tjänst som internt ambulerande rektor.

– Jag hoppar till exempel in när en rektor har slutat och det tar tid att rekrytera en ny eller när en trött rektor behöver ta ut sparad semester och resa bort. Vi har så pass många skolor att det i stort sett alltid finns vakanser, berättar hon.

Vad är fördelen jämfört med att hyra in en rektor från ett bemanningsföretag?

– Bemanningsfolk måste läras upp när de kommer nya men jag är redan inne i alla IT-system och kan kontaktvägarna i kommunen. Jag är operativ från första stund. Dessutom har jag blivit ett känt ansikte bland personalen på skolorna.

Vad gör du under perioder då det inte är några vakanser?

– Just nu har jag flyttat mitt kontor till en skola där rektor behöver avlastning för att hon är inne i slutspurten för sin examen på rektorsprogrammet. Jag fungerar också som mentor åt rektorer och har tagit ett och annat utredningsuppdrag på förvaltningen.

ur Lärarförbundets Magasin