Läs senare

Digital registrering kan försvåra kontakt

ForskningDigital registrering av elevers frånvaro kan leda till försvårad kontakt mellan elever, hem och skola, visar en aktuell avhandling.

av Sten Feldreich
15 mar 2019
15 mar 2019
Digital registrering kan försvåra kontakt
Illustration: Istock

– Elever med hög olovlig frånvaro riskerar att påverkas negativt av systemet, säger Linnea Bodén, universitetslektor, som tittat på hur skolans digitala frånvarorapportering påverkar elever, föräldrar och lärare.

2012 infördes en bestämmelse om att ogiltig frånvaro ska meddelas vårdnadshavare samma dag som frånvaron ägt rum. Det skapade efterfrågan på exakta, effektiva och snabba metoder att hantera elevers närvaro och frånvaro. Alla kommunala högstadieskolor i Sverige jobbar nu med digital frånvaroregistrering i system som Skolwebben, Dexter, Infomentor och liknande.

Linnea Bodéns studie visar att vad som i teorin ser ut som en neutral och praktisk lösning för frånvarohantering, har sina brister och påverkar de inblandades syn på frånvaro. Inte minst i förhållande till att det vanligaste sättet att betrakta skolk och frånvaro är att det till största del hänger på den enskilda individen.
– Det är lätt att förföras av ett system där ett frånvarokryss omedelbart resulterar i ett sms till vårdnadshavaren. Men vilka praktiska konsekvenser systemen får för elever, föräldrar och lärare i deras vardag funderas sällan över, säger hon.

Det är lätt att förföras av ett system där ett frånvarokryss omedelbart resulterar i ett sms till vårdnadshavaren.

Exempelvis vad som ska rapporteras då någon är närvarande men ej deltar, hur många minuter som ska räknas som sen ankomst, om registreringen ska göras under lektionen eller efter. Och hur detta i så fall påverkar lärares och elevers arbete i klassrummet.

Linnea Bodén pekar också på vad som händer vid felregistreringar och hur systemet drabbar föräldrar med arbeten där mobiltelefoner inte är tillåtna.
– Eller hur föräldrar till elever med hög frånvaro – som får många sms – kanske till slut tröttnar och ignorerar meddelandena snarare än agerar, ­säger hon. Det finns också en stelhet i system där det vid anmälningar inte går att förklara anledningen till frånvaron, som exempelvis att ”sonen har magsjuka”.
– Bara att en sådan sak som att frånvaron på veckoöversikten på skärmen registreras med röd färg påverkar. Elever som redan har stor frånvaro känner sig inte bättre till mods av det.

Att gå tillbaka till den gamla metoden, då frånvaro registrerades i pärm och kom till vårdnadshavarens kännedom långt efter att den ägt rum, är inte aktuellt, menar Linnea Bodén.
– Nu har vi de system vi har och det är viktigt att diskutera konsekvenserna när kommunikationen kring frånvaro begränsas till datorer, appar och smartphones. Ifall den mänskliga relationen helt byts mot ”ettor och nollor” blir det svårare att upptäcka elever vars frånvaro behöver hanteras på andra sätt. Den digitala registreringen av frånvaro fungerar helt enkelt bäst för de elever som inte har några problem med frånvaro.

Linnea Bodéns studie heter Present Absences och bygger på deltagarobservationer i tre skolor med elever i årskurs 5-9, därtill intervjuer med lärare, föräldrar och elever.

ur Lärarförbundets Magasin

HTML Snippets Powered By : XYZScripts.com