Läs senare

Forskning ska bli mer användarvänlig

AktuelltKunskap som är till direkt nytta i klassrum och barngrupper. Det är vad regeringen vill ha ut av sin miljonsatsning på praktik­nära forskning.

av Per Hagström
28 mar 2017
28 mar 2017
Ulf Buskqvist, rektorsutbildningen i Karlstad.
Foto: Andy Lind

Fyra universitet: Uppsala, Göteborg, Umeå och Karlstad ska dra i gång en försöksverksamhet med skolnära forskning i samarbete med kommuner och friskolor. Det har regeringen beslutat. Ulf Buskqvist, utbildningschef för rektorsutbildningen vid Karlstads universitet, gläds åt satsningen.
– Det är en bra och efterlängtad ingång att samverka med dem som arbetar på fältet och utgå från frågorna som ställs av dem, säger han.

Kommer rektorsutbildningen ingå i satsningen?
– Jag räknar kallt med det. Det finns så mycket forskning som visar att man måste engagera skolledarna om skolsatsningar ska få effekt.

Vilken roll tycker du att skolledarna ska ha i praktiknära forskning?
– Det vore problematiskt om de bara delegerade den uppgiften till lärare eller förskollärare. Skolledarna behöver engagera sig fullt ut för att utveckla sitt eget vetenskapliga förhållningssätt.

De har ju en del annat att stå i. Hur ska de hinna forska?
– Huvudmännen måste ta ansvar för att skolledarna får den chansen. Det handlar om att se vinsterna med det.

Regeringen satsar 15 miljoner kronor 2017, 20 miljoner 2018 och 30 miljoner per år därefter på försöket med praktiknära forskning i skolan. Det är inga stora pengar om man jämför med sjukvården där det satsas flera miljarder om året på klinisk forskning.

Oavsett storleken på satsningen är Ulf Buskqvist nöjd med att den är öronmärkt för skolan.
– Det är hård konkurrens om andra forskningspengar som utlyses nationellt via till exempel Vetenskapsrådet. Och det är väldigt svårt att få sådana medel för forskning om skolan, säger han.

Regeringens uppdrag till de fyra universiteten ska slutredovisas senast den 1 mars 2022.

ur Lärarförbundets Magasin

HTML Snippets Powered By : XYZScripts.com